Crèdits


Documentació i redacció:

Dídac Macià Bros.

Fotografia:

Minerva Sallès, Oliver Faig, Dídac Macià Bros.

Locucions:

Anna Ca

Edició i disseny:

Editorial Literra.

Programació i plataforma de publicació:

Editorial Literra.

Finançament i seguiment de projecte:

Ajuntament de Vallbona de les Monges.